MY WORKING TIME 

akatsukasan
akatsukasan
ishimurasan
ishimurasan
torisada
torisada
orisin
orisin
imamurasan
imamurasan
pitti
pitti
ur-canepa2
ur-canepa2
akiba night
akiba night
kyoto night
kyoto night
fairfax
fairfax
giorgiosan
giorgiosan
shitarasan
shitarasan
1/3
tune黒赤清刷り.gif

    HIROSHI KOMATSU

    BORN1965   TOKYO 

    1985~1989 TEIKYO UNIV

    1989~2000 FAIRFAX COLLECTIVE

    2000~ tune international